■ جایزه پیشرفته ترین گوشی هوشمند EISA به Galaxy S6 edge شرکت سامسونگ تعلق گرفت

جوایزانجمن صوتی و تصویری اروپایی (EISA) یکی از برترین و مهم ترین جوایز جشنواره های سالانه در اروپا محسوب می شود،
/fa/news/detail246/جایزه-پیشرفته-ترین-گوشی-هوشمند-EISA-به-Galaxy-S6-edge-شرکت-سامسونگ-تعلق-گرفت/
1394/05/26 19:36:15 2577
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021