در صورت طولانی شدن زمان تعمیر، به درخواست مشتری گوشی امانی در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021